Close
Krasińskiego 29, 33-100 Tarnów

Witaj na oficjalnej stronie
Kościoła Bożego „Nadzieja”

Jesteśmy Kościołem w największej denominacji Kościoła Protestanckiego na Świecie – „The God Church”. Działamy w oparciu o wpis do rejestru MSWiA. Naszą misją jest zachęcanie ludzi do czytania Słowa Bożego, docieranie do osób potrzebujących oraz odpowiadanie na ich potrzeby.

Trwamy i zachęcamy wiernych do zastosowania Słowa Bożego w codziennym życiu, tak dorosłych jak i dzieci, które również tworzą Kościół Dziecięcy. Budujemy relacje z ludźmi na podstawie Projektu „Filip”, który przygotowuje Liga Biblijna. Dodatkowo prowadzimy spotkanie, pomagające w relacjach małżeńskich oraz prowadzimy też spotkania motywujące ludzi pogubionych lub uwikłanych w różne problemy życiowe.

Potrzebujesz modlitwy?

Wypełnij formularz kontaktowy. Nasz zespół modlitewny będzie aktywny w modlitwie.

Galeria Zdjęć

Zobacz wybrane zdjęcia wykonane podczas ostatnich wydarzeń

Pastor Kościoła ``Nadzieja``

Wierzymy, że Bóg we właściwym czasie powierza właściwe odpowiedzialności, aby każda osoba mogła wzrastać przy właściwej motywacji i nauce.

Jesteśmy Kościołem w największej denominacji Kościoła Protestanckiego na Świecie – „The Church God”. Tarnowski oddział Kościoła Bożego zawiera jeszcze czynną codziennie kawiarnię, do której możesz zaprosić swoich znajomych. Możesz zgłębiać piękno Słowa Bożego przy pysznej gorącej herbacie oraz kawie.

Michał Szot, Pastor Kościoła Bożego Nadzieja w Tarnowie oraz delegat okręgu podkarpacko – małopolskiego.

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco

Are you wondering if anyone can help me write an essay? This article is able to help find the answer to that question. There are numerous advantages of hiring a professional writing service. In addition to their affordability as well as their guarantee of their quality work. If you aren’t satisfied by the high-quality of your write my cover letter paper, you may request an entire refund within 14 days. The easiest way to get your refund using the credit or debit card.

Selling essays can be ideal for creative writers in search of ideas. You can purchase online essays with the assurance of excellent marks and years of happiness. Essay writing is among the most common tasks that students need to accomplish. They have years of expertise and desire to help students succeed. They come with a wide range of warranties, which include confidentiality regarding your paper helper personal details. They sell essays for a reasonable price and a host of perks that are no cost.

American literature is mostly composed of essays. There are numerous great writers and thought-leaders from America that were influenced by important historical events, and helped shape the American society as you see it to this cheap essay writer day. The first American essayists were leaders of religion and government officials, like judges. Essays that were insightful were usually included in sermons from the beginning. Samuel Sewall, Jonathan Edwards and others influenced many writers throughout the years, and contributed in shaping our nation. The other American essayists have also been instrumental in American writing’s growth.

Essay writer helper is a trustworthy essay writing service that is focused on customer satisfaction as well as high-quality content. The essay writers at essay writer helper work hard essay helper to fulfill your expectations with high-quality writing that is 100% original. Standards of service are very high in terms of quality, authenticity as well as punctuality. It is impossible to fail with an essay writing assist! How do you choose the perfect essay writer? Keep reading for some useful tips!

You must find the right company when you want to buy documents. There are plenty of these businesses available on the internet. If you aren’t sure what to look for in a reliable one, these are some guidelines to follow. First, you must remember is to make the order application as thorough as you possibly can. Send clear instructions to the creator and outline expectations. Complete the application for at least 10 minutes. It is possible to paper writing help request a complete reimbursement in case that you make a mistake.

Live a Reply

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *