Close
Krasińskiego 29, 33-100 Tarnów

Witaj na oficjalnej stronie
Kościoła Bożego „Nadzieja”

Jesteśmy Kościołem w największej denominacji Kościoła Protestanckiego na Świecie – „The God Church”. Działamy w oparciu o wpis do rejestru MSWiA. Naszą misją jest zachęcanie ludzi do czytania Słowa Bożego, docieranie do osób potrzebujących oraz odpowiadanie na ich potrzeby.

Trwamy i zachęcamy wiernych do zastosowania Słowa Bożego w codziennym życiu, tak dorosłych jak i dzieci, które również tworzą Kościół Dziecięcy. Budujemy relacje z ludźmi na podstawie Projektu „Filip”, który przygotowuje Liga Biblijna. Dodatkowo prowadzimy spotkanie, pomagające w relacjach małżeńskich oraz prowadzimy też spotkania motywujące ludzi pogubionych lub uwikłanych w różne problemy życiowe.

Kościół Boży „Nadzieja”
w Tarnowie
Wizja Kościoła

  1. Skoncentrowany na Bogu, świadomy powagi głoszenia Ewangelii i oddany wyposażaniu ludzi do służby.
  2. Ekscytujący i pełny życia. To kościół, którego wielkość wyraża się zarówno w dużej liczbie wiernych jak i ich jakości życia duchowego.
  3. Wolny od religijności, naturalny w swej nadnaturalności oraz atrakcyjny dla wiernych, kościół cieszący się powszechnym szacunkiem, najwyższego priorytetu oddania chwały Bogu i niesienia ewangelii zbawienia w Tarnowie i okolicach.
  4. Atrakcyjny, pewny siebie, zwycięski i niepokonany.
  5. Który wyposaża, wspiera, kościół jako pełny miłości i troski w rodzinie w którym najbardziej samotni i cierpiący ludzie, znajdą nową nadzieję i poczucie wspólnoty

Pastor Kościoła ``Nadzieja``

Wierzymy, że Bóg we właściwym czasie powierza właściwe odpowiedzialności, aby każda osoba mogła wzrastać przy właściwej motywacji i nauce.

Jesteśmy Kościołem w największej denominacji Kościoła Protestanckiego na Świecie – „The God Church”. Tarnowski oddział Kościoła Bożego zawiera jeszcze czynną codziennie kawiarnię, do której możesz zaprosić swoich znajomych. Możesz zgłębiać piękno Słowa Bożego przy pysznej gorącej herbacie oraz kawie.

Michał Szot, Pastor Kościoła Bożego Nadzieja w Tarnowie oraz delegat okręgu podkarpacko – małopolskiego.

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco